Striekané izolácie

STRIEKANÁ PENOVÁ IZOLÁCIA

Striekaná penová izolácia
Striekaná izolácia EXY = celoživotná úspora energií.
čo to je striekaná izolácia úspora - veľká devíza striekaných izolácií najkvalitnejšie zatepľovanie domov, budov - striech zdravotne nezávadné izolovanie rýchlosť pri striekanej izolácii Striekané izolácie, lacno
čo to je striekaná izolácia úspora - veľká devíza striekaných izolácií najkvalitnejšie zatepľovanie domov, budov - striech zdravotne nezávadné izolovanie rýchlosť pri striekanej izolácii

Úspora

Využitie striekanej izolácie zabezpečuje vysokú úsporu z viacerých hľadísk. Za najdôležitejšiu je považovaná úspora finančných prostriedkov, ale dôležité je myslieť aj na úsporu času (potrebného na realizáciu zateplenia, ohriatie studeného či ochladenie teplého vzduchu interiéru).

Úsporu finančných nákladov môžeme rozdeliť aj z časového hľadiska vynaloženia prostriedkov:
   1. prvotné náklady (stavebné, investičné),
   2. druhotné/priebežné náklady (prevádzkové).

1. prvotné náklady (stavebné, investičné)

Vďaka výborným izolačným vlastnostiam peny, nemusíte nakúpiť drahé výkonné vykurovacie a chladiace systémy do Vášho objektu. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že rýchlosť implementácie nástreku (práce zateplenia) je až o päťkrát rýchlejšia, ako pri starých spôsoboch zatepľovania. Tým sa ušetria náklady na pracovnú silu a dopravu.

2. druhotné/priebežné náklady (prevádzkové) - energetické šetrenie

Ďalšie šetrenie spočíva hlavne v nízkych finančných nákladoch za vykurovanie alebo chladenie objektu. To je zabezpečené vysokou vzduchotesnosťou materiálu, čím sa zamedzuje prúdenie vzduchu cez izolant. Vďaka pene, ktorá má uzatvorenú bunkovú štruktúru a dokonale utesňuje a vyplňuje každú medzeru sa minimalizuje tvorba tepelných mostov, ktoré pri klasickom zatepľovaní vytvárajú veľké negatívum.

Spotrebuje menej energie o 70 % - zabezpečí rýchlu návratnosť.

Úspora sa dosahuje najmä nižšími investíciami, ktoré zabezpečujú prevádzku objektov (náklady za vykurovanie, klimatizovanie, nákup kotlov, chladiacich systémov a pod.

Striekaná penová PUR izolácia FOAM-LOK = riešenie izolácie raz a navždy

ÚSPORA

čítať viac

KVALITA

čítať viac

ZDRAVIE

čítať viac

RÝCHLOSŤ

čítať viac